سی ویژگی یک عضو شورای شهر توسعه خواه
سی ویژگی یک عضو شورای شهر توسعه خواه
آرمان شهر /ارسطو گویلی کیلانه عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد و شورای اسلامی شهر سنندج در گفتگوی اختصاصی با آرمان شهر گفت : با در نظر گرفتن محدودیت های قانونی عملکرد شوراها در کشورمان سی ویژگی از ویژگی های یک عضو شورای شهر توسعه خواه را می توان به شرح زیر برشمرد:

در اصل یکصدم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هدف از تشکیل “شوراهای اسلامی، پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با همکاری و نظارت مردم، بیان شده است.

ضمن تبریک روز شوراها به همه اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستاهای کشور بویژه استان کردستان، با عنایت به شرح وظایف و منشور اخلاقی شوراها و همچنین با بررسی تجربه موفق حکمرانی خوب شهری در شهرهای توسعه یافته دنیا و البته با در نظر گرفتن محدودیت های قانونی عملکرد شوراها در کشورمان سی ویژگی از ویژگی های یک عضو شورای شهر توسعه خواه را از نظر عضو شورای اسلامی شهر سنندج می توان به شرح زیر برشمرد:

 1. با مطالعه و شرکت در دوره های مفید، قبل از ورود به شورا به تمامی وظایف و قوانین مربوط به مدیریت شهری، مسلط خواهد شد.
 2. در انتخاب شهردار، ضمن تعریف معیارهای تخصصی، اخلاقی و تجربی مناسب و پس از بررسی کامل همه گزینه های موجود دارای برنامه، تلاش می کند به نمایندگی از همه شهروندان بهترین انتخاب را از هر لحاظ داشته باشد.
 3. ضمن رصد همه جانبه تمام امور شهری، با ایجاد هماهنگی و تعامل میان تمامی ادارات و مسئولین موثر در اداره شهر، سعی می کند شورای شهر باشد نه شهرداری.
 4. منافع شهر و عموم شهروندان را به منافع اشخاص، ادارات و نهادها ترجیح می دهد و با تمام توان با فساد اداری و رانت خواری نهادینه شده در شهرها مبارزه می کند.
 5. تلاش می کند تا شهردار منتخب اهداف و برنامه های توسعه زای شهر را اجرا کند حتی اگر حاصل انتخاب یا همفکر وی نباشد.
 6. به صورت دقیق و مسئولانه همه فعالیت های شهرداری را رصد می کند و در صورت انحراف از مسیر منافع شهروندان و توسعه پایدار شهر برخورد قانونی لازم را انجام می دهد.
 7. ضمن ایجاد ارتباط مستمر و منظم با دانشگاه ها و متخصصین برای تحقق مدیریت علمی و آینده نگرانه شهر تلاش می کند.
 8. نیک می داند تنها راه رونق اقتصادی و توسعه پایدار شهرهای ایران، ایجاد منابع درآمدی پایدار با بهره گیری از ظرفیت های مختلف جذب سرمایه و رونق صنعت گردشگری است.
 9. همیشه پذیرای انتقادات و پیشنهادات مفید شهروندان است و تلاش می کند با جذب مشارکت شهروندان، صاحب نظران و معتمدین در تصمیم سازی های شهری، تصمیمات بهتری اتخاذ کند.
 10. با شهروندان شفاف و صادق است و ضمن ارائه گزارش های دوره ای منظم، با تصمیم گیری مناسب در جهت ایجاد شفافیت و دسترسی همگان به کلیه اطلاعات شهری تلاش می کند.
 11. همواره برای بازیابی اعتماد شهروندان و ارتقای جایگاه شورای اسلامی شهر تلاش می کند و از اعتبار و جایگاهش صرف شورا می کند نه برعکس!
 12. پیاده محوری و ایجاد فضاهای عمومی و فرصت فعالیت های گروهی شهروندان را به گسترش سواره‌روها و اتوبان ها ترجیح می دهد و برای تحقق شهر شهروند مدار تلاش می کند.
 13. با مطالعه و دریافت تجارب شهرهای موفق داخلی و خارجی، به تدوین و تصویب طرح ها و بررسی لوایح در راستای توسعه پایدار شهر می پردازد.
 14. برنامه محوری را سرلوحه فعالیتش قرار داده و برنامه های بلند مدت توسعه پایدار شهر را به برنامه های کوتاه مدت مقطعی ترجیح می دهد.
 15. اعتقاد دارد بزرگترین آفت مسیر پیشرفت شهر عدم ثبات و امنیت روانی در مدیریت شهری است و می­داند شهرهایی که تغییرات کمتر را تجربه کرده اند عموماً از سایر شهرها جلوتر هستند.
 16. هر هفته حداقل یک مطلب مفید و هر ماه حداقل یک کتاب مفید در حوزه های مرتبط با مدیریت شهری مطالعه می کند.
 17. با برنامه ریزی و تصمیم گیری های مناسب برای توسعه بستر ارائه خدمات غیر حضوری به شهروندان در جهت تسهیل گری و تسریع خدمات شهری تلاش می کند.
 18. عدالت را در تصمیم گیری ها و توزیع خدمات و امکانات شهر رعایت می کند.
 19. اولویتش کار گروهی است و برای ایجاد و حفظ انسجام و همدلی میان اعضای شورا تلاش می کند.
 20. هزینه های مادی و معنوی اضافه به شورا و شهرداری و نهایتاً شهر تحمیل نمی کند.
 21. با تعریف معیارهای شایستگی شورای شهر به صورت دوره ای و منظم خود و همکارانش را مورد ارزیابی قرار داده و برای بهبود وضعیت تلاش می کند.
 22. به عنوان نماینده مردم شهر، در درجه اول خودش یک شهروند خوب است و اخلاق و ادب را در هر شرایطی رعایت می کند چراکه می داند شورای شهر باید نماد شهر و شهروندان باشد.
 23. صرف حضور مداوم در ساختمان شورا را به عنوان فعالیت مفید در نظر نمی­گیرد و برای دریافت تجارب نو از راه بازدید شهرهای موفق، مطالعه و جستجو در دهکده جهانی تلاش می کند.
 24. از نیرو پروری و بداخلاقی در سیستم شهرداری پرهیز می کند و عملکرد مفید افراد در مسیر منافع شهروندان از هر مسئله ای برایش مهم تر است.
 25. تلاش می کند نیروهای جدید شهرداری فقط از طریق آزمون و در جریان رقابت و در فرآیندی منطقی و منصفانه جذب شوند و با پرهیز از حمایت از نیروهای ناکارآمد، در جهت آموزش و اصلاح آنها می کوشد.
 26. از مناقشه، جنجال آفرینی و اختلاف افکنی در شورا و شهرداری با هر هدفی پرهیز می کند.
 27. با وجود همه رسوم غلطی که در رابطه شورا و شهرداری رایج شده است کرامت پرسنل شهرداری را حفظ می کند و برای مقاصد شخصی و سازمانی از سرمایه های انسانی و مادی شهر استفاده نمی کند.
 28. توسعه و پیشرفت همه جانبه و پایدار شهر از حفظ پایگاه رأی برایش مهم تر است!
 29. در عصر دانش و فن‌آوری، مدیریت و افکار سنتی را مانع توسعه شهر می داند و برای فراهم نمودن بستر حضور افکار نو و خلاقانه در اداره شهر تلاش می کند.
 30. درصورتیکه برای دوره های بعدی شورا حرف و برنامه تازه ای ندارد، حتی در صورت احتمال انتخاب شدن، کاندیدا نمی شود.

هشتم اردیبهشت ماه نود و نه