تداوم برف روبی و محلول پاشی معابر فرعی شرق تبریز توسط عوامل منطقه ۵
تداوم برف روبی و محلول پاشی معابر فرعی شرق تبریز توسط عوامل منطقه ۵

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر، در کنار معابر اصلی، عوامل خدمات شهری منطقه ۵ برف روبی و محلول پاشی معابر فرعی شرق تبریز را آغاز کردند. به گزارش شهریار، عوامل نواحی سه گانه خدمات شهری منطقه ۵ برف روبی و محلول پاشی در کنار معابر اصلی منطقه،محلات فرعی شهرک های رشدیه، الهیه، باغمیشه، نصر […]

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر،

در کنار معابر اصلی، عوامل خدمات شهری منطقه ۵ برف روبی و محلول پاشی معابر فرعی شرق تبریز را آغاز کردند.

به گزارش شهریار، عوامل نواحی سه گانه خدمات شهری منطقه ۵ برف روبی و محلول پاشی در کنار معابر اصلی منطقه،محلات فرعی شهرک های رشدیه، الهیه، باغمیشه، نصر و مرزداران را آغاز کرده اند.