مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه شهری سازمان سازمان و دهیاری‌ها و شهرداری‌های کشور از تهیه و ابلاغ شیوه نامه تهیه اطلس شهری کودکان و نوجوانان از سوی این سازمان به استانداری ها به منظور اجرا توسط شهرداری های سراسر کشور خبر داد.

ابلاغ شیوه نامه تهیه اطلس شهری کودکان و نوجوانان

به گزارش آرمانشهر به نقل از روابط عمومی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، رضا مهدی زاده با بیان مطلب فوق در این زمینه توضیح داد: یکی از پیش نیازهای ضروری و اساسی برای گام برداشتن در توسعه شهرهای دوستدار کودک آگاهی از آخرین وضعیت زندگی کودکان و نوجوانان در ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی، فضای کالبدی و نحوه مشارکت آنان در فعالیت های مختلف شهری می باشد و اطلس کودکان و نوجوانان،که در ادبیات جهانی از آن با عنوان تحلیل موقعیت (Situation Analysis) یاد می شود، فرایندی مشتمل بر بررسی و تحلیل وضعیت کودکان و نوجوانان در قالب نقشه، نمودار و آمارهای مستند از منظر تمامی وی‍‍ژگی های کمی و کیفی زندگی آنان از مقیاس محله تا شهر می باشد.

وی ادامه داد: اهمیت این اطلس در فراهم آوردن شناخت کافی و مناسب از وضعیت کودکان و نوجوانان در برنامه ریزی های آتی برای پیمودن مسیر شهر دوستدار کودک بوده و نخستین گام برای هر گونه چشم اندازسازی و سیاست گذاری محسوب می شود.

مهدی زاده افزود: شیوه نامه تهیه اطلس شهری کودکان و نوجوانان در چارچوب دستورالعمل شهرهای دوستدار کودک، ابلاغی شهریور ماه ۹۷، مشتمل بر ۱۵ فصل تهیه شده و شهرداری ها موظفند به استناد آن نسبت به جمع آوری داده ها و مستند سازی آنها در پایگاهای ویژه موضوع در محیط GIS  و همچنین نگهداری و به روز رسانی آنها به صورت دوره ای اقدام نمایند.