سند چشم انداز ۲۰ ساله اراک نهایی شد
سند چشم انداز ۲۰ ساله اراک نهایی شد
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر اراک گفت: این سند چشم انداز یک سند راهبردی و در واقع یک مسیر حرکتی صحیح برنامه ریزی شده علمی است.

ایرج رضایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر اراک در گفتگوی اختصاصی با آرمانشهر گفت: از بدو شروع شورای دوره پنجم ، بحث تهیه سند چشم انداز مدنظر اعضای محترم شورا قرار گرفت و بنابر وظیفه کمیسیون برنامه و بودجه با همکاری معاونت محترم برنامه ریزی و توسعه نیروی انسانی شهرداری اراک پیگیری های لازم را در این خصوص را در دستور کار خود قرار دادند که در نهایت در سال های ۹۷ و ۹۸ مقدمات این کار به سرانجام رسید .


رضایی افزود: در جلسه مورخ ۱/۴/ ۹۸ شورای اسلامی شهر اراک، پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص تصویب بیانیه ارسالی شرکت مشاور طرف قرارداد شهرداری در رابطه با تهیه چشم انداز اراک ۱۴۲۰ با اکثریت آراء به تصویب رسید. بنابراین بررسی های بعدی انجام گرفت تا اینکه در جلسات مکرری که با حضور اعضای محترم شورا و کمیسیون برنامه و بودجه انجام شد در خروجی جلسه مورخ ۲۶/۶/۹۸ شورای اسلامی شهر اراک اولویت های راهبردی سند چشم انداز ۲۰ ساله ۱۴۲۰ شهر اراک ارائه شده از طرف مشاور محترم با اکثریت آراء به تصویب اعضای محترم شورا رسید.


مباحث برنامه های راهبردی و عملیاتی شهر که می بایستی نهایی و به تصویب اعضای محترم شورا می رسید و مورد مطالعه قرار می گرفت بنا بود که در پایان سال ۹۸ به شورا ارائه گردد ولی با شیوع ویروس کرونا در اسفندماه امکان ارائه این گزارش نبود و در این فاصله ای که ایجاد شد فرصتی دست داد تا مطالعات بهتر و بیشتری صورت گیرد و در دو سه جلسه ای که به صورت ویدئو کنفرانس در کمیسیون برنامه و بودجه برگزار گردید، نهایتا امروز در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه باتفاق آراء برنامه های راهبردی عملیائی سند چشم انداز ۱۴۲۰ شهر اراک مورد تائید قرار گرفت و از حوزه های معاونتی شهرداری اراک و شرکت سبزاندیشان بایش و آقای دکتر کمال رودی بعنوان ناظر پروژه ها و اعضای شورای شهر تقدیر و تشکر نمودند .

رضایی خاطرنشان کرد: این سند چشم انداز یک سند راهبردی و در واقع یک مسیر حرکتی صحیح برنامه ریزی شده علمی است و با توجه به نیازها، فضاها و موقعیت هایی که در شهر وجود دارد و گاها در برخی موارد بالقوه است و بایستی به فعل تبدیل شود لازم است که به این چشم انداز باور داشته باشند و بر مبنای برنامه اقدام و بودجه تنظیم گردد و برای شوراهای آینده نیز حداقل یک سندی پیش رو وجود دارد که بر مبنای آن سند برنامه ای، تقاضاهای مردم شهر اراک را طرح موضوع و بر اساس برنامه پیش روند . لازمه هر برنامه ای ، سپری شدن زمان است و طی این زمان و بر اساس برش زمانی بودجه لازم و همچنین عملیات و اجرا اتفاق افتد .