سرپرست شهرداری ایلام معرفی شد
سرپرست شهرداری ایلام معرفی شد
اعضای شورای اسلامی شهر ایلام خالق منصوری را به عنوان سرپرست شهرداری ایلام انتخاب کردند

به گزارش آرمانشهر خالق منصوری، فارغ التحصیل مهندسی عمران و کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی(MBA) است که سال ١٣٧۵ به عنوان نیروی رسمی در شهرداری ایلام استخدام و فعالیت خود را به عنوان کارشناس و متعاقبا در مدیریت اکثر حوزه های شهرداری ایلام به خدمت مشغول شد.

منصوری خدمت در معاونت های مختلف شهرداری ایلام به عنوان معاون و شهرداری ایلام را  از تیرماه ١٣٩٠ به مدت ٢۶ ماه در کارنامه خود دارد.

منصوری پیش از این  حدود ٣ سال  مدیرعامل همیاری شهرداری بوده است.