اعضای کمیسیون های شورای شهر تهران انتخاب شدند
اعضای کمیسیون های شورای شهر تهران انتخاب شدند
اعضای شورای اسلامی شهر تهران در نشست روز یکشنبه هفتم شهریور خود، اعضای کمیسیون های تخصصی این شورا را به طور رسمی انتخاب کردند.

به گزارش آرمانشهر به نقل از ایرنا، اعضای شورای اسلامی شهر تهران در هفتمین جلسه خود، تعیین اعضای کمیسیون های تخصصی شورای شهر را در دستور کار قرار دادند و بر این اساس، برای کمیسیون برنامه و بودجه حبیب کاشانی، ناصر امانی، احمد صادقی، محمد آخوندی و میثم مظفر  با ۱۸ رای انتخاب شدند.

همچنین مهدی چمران، جعفر شربیانی و مهدی عباسی  با ۱۸ رای در کمیسیون تخصصی معماری و شهرسازی فعالیت خواهند کرد.

اعضای شورای شهر با ۱۷ رای با حضور مهدی پیر هادی، مهدی بابایی و سوده نجفی در کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری موافقت کردند.

همچنین زهرا شمس احسان، نرگس معدنی پور، سید احمد علوی و علیرضا نادری با ۱۸ رای در  کمیسیون فرهنگی و اجتماعی حضور خواهند داشت.

بر این اساس ترکیب کمیسیون حمل و نقل و ترافیک را با ۱۸ رای، سید جعفر تشکری هاشمی، علی اصغر قائمی و  حجت الاسلام سید محمد آقامیری تشکیل خواهند داد.

 کمیسیون نظارت و حقوقی نیز با ۱۷ رای و حضور پرویز سروری، مهدی اقراریان و نرجس سلیمانی تشکیل خواهد شد.