| Friday, 27 May , 2022
  • شورا منهای سیاست 11 اردیبهشت 1399

    شورا منهای سیاست

    بنظر می رسد شعار شورا منهای سیاست می تواند نسخه رهایی بخش این نهاد انتخابی از گزند نهادهای انتصابی و هچنین نجات از حواشی مخرب و حفظ و ارتقای جایگاه شوراها در بین افکار عمومی جامعه باشد و این شعار زمانی عملی می گردد که اعضای شورا تکیه بر تکیه گاه محکم پشتوانه رای مردمی را بر تکیه گاه لرزان سیاست مداران ترجیح بدهند.

حال قلب طهران خوب است 12 فروردین 1398

بهروز میرزایی شیرمرد حال قلب طهران خوب است

ضد رسانه را جدی بگیریم 30 دی 1397

ضد رسانه را جدی بگیریم

عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی و یکی از دو گزینه نهایی شورای شهر تهران برای به دست گرفتن سکان شهرداری تهران در جلسه بررسی برنامه‌های کاندیداهای این پست،در پاسخ به سوال یکی از اعضای شورای شهر درخصوص نحوه تعامل وی با رسانه ها اعلام کرد که وی مشکلی با رسانه ها ندارد بلکه […]