افزونه جلالی را نصب کنید.
مناسب سازی پازل گمشده شهرها 18 ژانویه 2019

مناسب سازی پازل گمشده شهرها

✍مهندس سجاد انعامی کارشناس ارشد معماری و شهرسازی رشد و توسعه هرجامعه متناسب با بکارگیری توانایی‌های موجود در آن جامعه است و یکی از راه‌های تحقق آن، تأمین بستر کالبدی مناسب برای حضور فعال افراد و ایجاد فرصت‌های مساوی برای اقشار مختلف در جابجایی و دسترسی به ساختمان‌های عمومی و فضاهای شهری است. 🔹هدف نهایی […]