افزونه جلالی را نصب کنید.
الویری: میزان تحقق برنامه پنج‌ساله دوم شهرداری تهران فقط ۳۰ درصد بوده است 20 ژانویه 2019

الویری: میزان تحقق برنامه پنج‌ساله دوم شهرداری تهران فقط ۳۰ درصد بوده است

‍ 🔻مهندس الویری: میزان تحقق برنامه پنج‌ساله دوم شهرداری تهران فقط ۳۰ درصد بوده است 🔹 رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در خصوص برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران گفت: میزان تحقق این برنامه ۳۰ درصد بوده است؛ این در حالی است که منابع مالی هم در زمان آن بیشتر بود. 🔹 […]