افزونه جلالی را نصب کنید.
در شیراز همزمان با ۲۹ دی ماه روز هوای پاک صورت می گیرد 18 ژانویه 2019

در شیراز همزمان با ۲۹ دی ماه روز هوای پاک صورت می گیرد

  در شیراز همزمان با ۲۹ دی ماه روز هوای پاک صورت می گیرد. کمپین دوچرخه سواری پا در رکاب سلامتی این برنامه در روز شنبه ۲۹ دی ماه همزمان با روز هوای پاک با همکاری گروه های مردم نهاد در مسیر ویژه دوچرخه سواری حدفاصل پایانه اتوبوسرانی نمازی تا بوستان بعثت شیراز اجرا می […]

برنامه پنج ساله سوم شهرداری، مسیر توسعه آینده شیراز است 15 ژانویه 2019

برنامه پنج ساله سوم شهرداری، مسیر توسعه آینده شیراز است

شهردار شیراز در هفتادمین صحن علنی شورای شهر گفت: برنامه پنج ساله سوم شهرداری، مسیر توسعه آینده شیراز است از این رو در تهیه و تدوین آن از نظرات نخبگان و کارشناسان مجموعه مدیریت شهری و بررسی نقاط قوت و ضعف برنامه های پیشین استفاده شده است. 🔹شهردار شیراز در هفتادمین صحن علنی شورای شهر […]