افزونه جلالی را نصب کنید.
سیدحمید موسوی به عنوان شهردار منطقه یک تهران منصوب شد. 06 بهمن 1397
با حکم حناچی؛

سیدحمید موسوی به عنوان شهردار منطقه یک تهران منصوب شد.

دکتر پیروز حناچی، شهردار تهران طی حکمی “سیدحمید موسوی” را به سمت شهردار منطقه یک تهران منصوب کرد.