افزونه جلالی را نصب کنید.
شیرابه‌های زباله سفره زیرزمینی مازندران را به ورطه نابودی کشانده است 27 دی 1397

شیرابه‌های زباله سفره زیرزمینی مازندران را به ورطه نابودی کشانده است

کارخانه‌های مازندران یکی بعد از دیگری در حال تعطیل شدن است. ساحل بکر پرشده است از ویلای پایتخت‌نشینان ؛جنگل‌ها در حال نابودی است، سرانه فضای سبز عمومی هرروز بیش از پیش در حال افول است. مظلومیت مردم مازندران در پشت جنگل‌های نیمه جان و دریای طمع بستن آن به فراموشی سپرده شده است.   آرمانشهر […]