| Friday, 27 May , 2022
رکابزنی حناچی و شهرداران کلانشهرها تا دفتر جهانگیری 24 بهمن 1397

رکابزنی حناچی و شهرداران کلانشهرها تا دفتر جهانگیری

روز سه شنبه یکصدمین مجمع کلانشهرها به میزبانی شهرداری تهران برگزار شد. 🔹پس از این نشست شهرداران کلانشهرها به همراه پیروز حناچی شهردار تهران سوار بر دوچرخه راهی میدان مشق شدند و پس از بازدید از این مکان و سردر باغ ملی، برای دیدار با معاون اول رئیس جمهور تا پاستور رکاب زدند. 🔹امروز در […]

انتخاب شهردار اصفهان به عنوان نماینده شهرداران کلانشهرها در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 24 بهمن 1397

انتخاب شهردار اصفهان به عنوان نماینده شهرداران کلانشهرها در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

در یکصدمین نشست مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران، دکتر نوروزی شهردار اصفهان به عنوان نماینده شهرداران کلانشهرها در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی انتخاب شد. پیش از این تقی زاده خامسی، شهردار سابق مشهد مقدس، این سمت را بر عهده داشت.