| Wednesday, 18 May , 2022
تاب آوری اجتماعی در برابر کرونا ویروس 02 فروردین 1399

تاب آوری اجتماعی در برابر کرونا ویروس

این مولفه وابستگی شدیدی به نقش مردم دارد و چنانچه رعایت نشود برای خود، دیگری و دولت، مشکل زا می شود. باید با انسجام و مشارکت همه گیر و ملی، جامعه و هم نوعان خود را سالم و انعطاف پذیر نماییم. این حس مشارکت از درون شهروندان ایجاد می شود و نیازی به یادگیری مگر ذکر نکات لازم را ندارد

مثلث مدیریت پسماند 19 بهمن 1397

مثلث مدیریت پسماند

مدیریت پسماند های شهری یکی از مسائلی است که بر ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی در شهرها اثری مستقیم دارد و سیاستگذاری های مدیریتی کشورها در حوزه هایی چون فرهنگ سازی و آموزش های شهروندی، استفاده از راهکارهای نوین جمع آوری و حمل زباله، توجه ویژه به بخش بازیافت از مبدا، حرکت […]