| Wednesday, 18 May , 2022
میدان راه‌آهن؛فرصتی برای همبستگی اجتماعیِ اقوام 08 بهمن 1397
برزین ضرغامی مدیر عامل سازمان زیبا سازی شهر تهران

میدان راه‌آهن؛فرصتی برای همبستگی اجتماعیِ اقوام

«تجربه تهران» برای خیلی از ما با میدان راه‌آهن آغاز شده است؛سخن از دیروز و امروز نیست،دهه‌هاست میدان راه آهن اولین تصویری است که اهالی شهرهای دور و نزدیک از پایتخت در ذهن دارند. فرقی هم نمی‌کند آذری باشی یا لر،ترکمن باشی یا کرد،از سرزمینِ خراسانِ بزرگ باشی یا از دیارِ کریمان و بلوچستان، از […]