| Wednesday, 18 May , 2022
در شیراز همزمان با ۲۹ دی ماه روز هوای پاک صورت می گیرد 28 دی 1397

در شیراز همزمان با ۲۹ دی ماه روز هوای پاک صورت می گیرد

  در شیراز همزمان با ۲۹ دی ماه روز هوای پاک صورت می گیرد. کمپین دوچرخه سواری پا در رکاب سلامتی این برنامه در روز شنبه ۲۹ دی ماه همزمان با روز هوای پاک با همکاری گروه های مردم نهاد در مسیر ویژه دوچرخه سواری حدفاصل پایانه اتوبوسرانی نمازی تا بوستان بعثت شیراز اجرا می […]