| Wednesday, 18 May , 2022
انتخاب شهردار اصفهان به عنوان نماینده شهرداران کلانشهرها در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 24 بهمن 1397

انتخاب شهردار اصفهان به عنوان نماینده شهرداران کلانشهرها در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

در یکصدمین نشست مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران، دکتر نوروزی شهردار اصفهان به عنوان نماینده شهرداران کلانشهرها در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی انتخاب شد. پیش از این تقی زاده خامسی، شهردار سابق مشهد مقدس، این سمت را بر عهده داشت.