| Friday, 27 May , 2022
مشهد میزبان مدیران فرهنگی و هنری کلانشهرها 26 بهمن 1397

مشهد میزبان مدیران فرهنگی و هنری کلانشهرها

حث و تبادل نظر پیرامون نقش و کارکرد کمیته فرهنگی کلانشهر ها و ارائه گزارش از برنامه توسعه آموزش شهروندی در کلانشهر مشهد و نیز ارائه گزارش درباره تجارب موفق کلانشهرها در حوزه فرهنگی هنری از محورهای این نشست بود. 🔹این نشست با حضور مرتضی توکلی مدیر کل آموزش های شهروندی شهرداری تهران، محمد ابراهیم […]