| Saturday, 21 May , 2022
توضیحات شورای شهر درباره تعدیل ۳۰۰ نیرو از سازمان ورزش شهرداری 06 بهمن 1397

توضیحات شورای شهر درباره تعدیل ۳۰۰ نیرو از سازمان ورزش شهرداری

زهرا نژادبهرام، عضو هیات رییسه شورای شهر تهران: در زمان سرپرست سابق این سازمان ۳۰۰ نیرو بدون مجوز و به شکل‌های مختلف جذب شده‌ بودند و بنابراین طبیعی است که باید از این نیروها عذرخواهی و با آنها خداحافظی کرد. 🔹وی در پاسخ به این پرسش که شورای شهر با این تعدیل نیرو موافقت کرده […]