افزونه جلالی را نصب کنید. | Friday, 21 January , 2022
دیوارنگاری یا گرافیتی 18 اسفند 1397

دیوارنگاری یا گرافیتی

به تصویر کردن نقش‌ها، اشکال، حرف‌ها، نشانه‌ها، نمادها، الگوها وکلمه‌ها بر روی دیوارها یاهر مکان عمومی که بتوان از آن به عنوان مکانی برای نوشتن، نقاشی، کنده‌کاری وخط‌کشی کردن استفاده کرد، گفته می‌شود دیوارنگاشته‌ها، هرگونه علامت‌گذاری‌ای به حساب می‌آیند که می‌توانند در شکل‌های نوشتن ساده حرف‌ها تا نقاشی‌های استادانه ظاهر شوند. دیوار نوشته‌ها از دوران […]