افزونه جلالی را نصب کنید. | Tuesday, 18 January , 2022
آخرین وضعیت حذف مشاوران و کاهش معاونین شهردار 26 بهمن 1397
حذف قائم مقام های شهرداری تهران تا پایان سال جاری

آخرین وضعیت حذف مشاوران و کاهش معاونین شهردار

ابراهیم شیخ معاون منایع انسانی شهرداری تهران: در خصوص کاهش معاونت های شهرداری تهران باید بگویم که براساس مصوبه نهایی شورای شهر تهران به شهرداری ۳ ماه مهلت داده شد تا لایحه‌ای را ارائه کند که براساس آن در طول ۳ سال اصلاح ساختار شهرداری صورت گیرد. 🔹سناریوهای مختلفی هم درارتباط با این اصلاح ساختار […]