افزونه جلالی را نصب کنید. | Tuesday, 25 January , 2022
اعلام آمادگی شورای شهر تهران برای انجام تست کرونا از شهروندان 17 فروردین 1399

اعلام آمادگی شورای شهر تهران برای انجام تست کرونا از شهروندان

هاشمی از آمادگی مدیریت شهری برای تعامل با وزارت بهداشت در انجام تست کرونا با هدف بررسی وضعیت مبتلایان و رصد آنها در پایتخت خبر داد.