افزونه جلالی را نصب کنید. | Friday, 21 January , 2022
پهنه رودکی، ضرورت‌ها و چالش‌ها !!! 07 بهمن 1397

پهنه رودکی، ضرورت‌ها و چالش‌ها !!!

گذر فرهنگی رودکی، طرح جذابی است که می تواند باعث جذب مردم به کتابخوانی و آشنایی بیشتر آن ها با فرهنگ و هنر شود .     آرمانشهر به نقل از سرویس مدیریت شهری افق تهران، ضرورت توجه به بحث های فرهنگی و افزایش فرهنگ مطالعه و کتابخوانی، مسئولان شهری و مدیران فرهنگی شهر تهران را برآن داشت تا […]