افزونه جلالی را نصب کنید. | Tuesday, 25 January , 2022
رنگ در توسعه زندگی و التیام بحران‌ها موثر است 06 بهمن 1397
‍ بهرام کلهرنیا مطرح کرد:

رنگ در توسعه زندگی و التیام بحران‌ها موثر است

بهرام کلهرنیا هنرمند برجسته گرافیست، بر لزوم توجه به هنر شهری تأکید کرد و در این‌باره به خبرنگار هنرآنلاین گفت: به طور حتم، هنر شهری با گالری و موزه اختلاف دارد بنابراین وقتی از هنر شهری صحبت می‌کنیم، از مدیریت یک طرز اندیشه یاد می‌کنیم که می‌کوشد عوامل مختلف شهری را برحسب ظرفیت‌ها و قابلیت‌ها به مثابه یک سیستم برنامه‌پذیر مد نظر قرار دهد.