افزونه جلالی را نصب کنید. | Friday, 21 January , 2022
علی نصیری به عنوان مدیر کمیته مدیریت بحران و تاب‌‎آوری شهرهای آسیایی انتخاب شد 16 آبان 1400

علی نصیری به عنوان مدیر کمیته مدیریت بحران و تاب‌‎آوری شهرهای آسیایی انتخاب شد

سرپرست سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران به عنوان مدیر کمیته مدیریت بحران و تاب‌‎آوری شهرهای آسیایی انتخاب شد.

اهداف نور پردازی شهری 02 بهمن 1397

اهداف نور پردازی شهری

نور یکی از عناصر غیرکالبدی منظر شهری است که می تواند تاثیر بسزایی در کیفیت فضا داشته باشد. از آنجایی که بیش از ۸۰ درصد از تاثیر ما از جهان از طریق ارتباط بصری به وجود می آید، بنابراین ادراک ما از فضا وابسته به میزان روشنایی آن است. نور به عنوان نمادی از پویایی […]