افزونه جلالی را نصب کنید.
در شیراز همزمان با ۲۹ دی ماه روز هوای پاک صورت می گیرد 18 ژانویه 2019

در شیراز همزمان با ۲۹ دی ماه روز هوای پاک صورت می گیرد

  در شیراز همزمان با ۲۹ دی ماه روز هوای پاک صورت می گیرد. کمپین دوچرخه سواری پا در رکاب سلامتی این برنامه در روز شنبه ۲۹ دی ماه همزمان با روز هوای پاک با همکاری گروه های مردم نهاد در مسیر ویژه دوچرخه سواری حدفاصل پایانه اتوبوسرانی نمازی تا بوستان بعثت شیراز اجرا می […]