تخفیف ۵۰ درصدی پرداخت عوارض برای ساخت و ساز در بافت فرسوده - پایگاه خبری آرمانشهر | پایگاه خبری آرمانشهر