صاحب امتیاز و مدیر مسئول: بهروز میرزایی شیرمرد

شماره مجوز: ۸۶۶۶۰

حوزه فعالیت رسانه ای: مدیریت شهری و شهرسازی

تلفن دفتر مرکزی پایگاه خبری آرمانشهر  : ۸۸۸۹۸۲۱۰-۰۲۱

ارسال اخبار و مقالات تخصصی ۰۹۹۰۷۵۹۲۷۱۴

تماس با مدیریت : ۰۹۱۲۷۳۷۹۸۷۱

تماس با سردبیر : ۰۹۳۷۸۷۳۷۸۳۴

تماس با واحد تبلیغات: ۰۹۱۲۸۰۲۱۰۶۸

آدرس: تهران میدان ولیعصر، خیابان ولیعصر جنوب، پایین تر از سفارت عراق، بن بست صدف پلاک ۱۲

پایگاه خبری آرمانشهر خبر مرجع تخصصی اخبار مدیریت شهری ایراان