برگزاری دوره MBA مدیریت شهرسازی

موسسه آموزش عالی آزاد گسترش مدیریت تهران با سابقه بیش از دو دهه فعالیت و خدمت درخشان در امر آموزش و همکاری با نهاد ها و ارگان های مختلف دولتی و خصوصی، به منظور کمک به دانش افزایی و ارتقاء جایگاه علمی مدیران شهری کشور به ویژه مدیران و کارکنان محترم شهرداری ها و علاقمندان به حوزه شهری، دوره MBA مدیریت شهرسازی را با مجوز رسمی از وزارت علوم،تحقیقات و فناوری برگزار می نماید

آشنایی با مفاهیم مدیریت کسب و کار شهری و شهرسازی MBA یک ساله
تعریف مدیریت 

هنر و علم پیشبرد و همسو کردن تلاش انسان‏ها و به کاربردن این کوشش در جهت دست یافتن به اهداف سازمان را مدیریت می‏گویند.
در این دوره به توضیح مدیریت در دورانهای مختلف به تفصیل پرداخته شده:

مدیریت شهری تا آغاز مشروطیت
مدیریت شهری از دوران باستان تاکنون
مدیریت شهری در دوران اسلامی 
مدیریت شهری پس از مشروطیت 
مدیریت شهری در دوره پهلوی 
مدیریت شهری در دوران جمهوری اسلامی 
مدیریت شهری در جهان معاصر
مدیریت شهری یا مدیریت پروژه
مدیریت شهری را می توان کار کردن با مجموعه افراد و گروهها برای رسیدن به اهداف سازمان تعریف کرد, این هدفها شامل وظایفی که عبارتند از برنامه ریزی و سازماندهی, نظارت و انگیزش می باشد.

اهداف مدیریت شهری
 • ارتقای شرایط کار و زندگی
 • زمینه سازی و ایجاد مشوق های توسعه اقتصادی
 • هدف از دوره آموزشی مدیریت کسب و کار شهری و شهر سازی
 • حفاظت از محیط کالبدی شهر
اصول مدیریت شهری

در الگوی مدیریتی در اروپا سه عامل مدیریتی برنامه ریزی، اجرای برنامه های مدیریت شهری، نظارت و پیشرفت برنامه های مدیریت شهری نام برده می شود و  خصوصیت های خاصی برای یک مدیریت مطلوب شهری لازم است که این ویژگی ها دربردارنده اطلاعات لازم در زمینه سیستم شهری، سازمان های مربوطه و روند فعالیت ها را شامل می شود,
الگوهای مدیریت شهری
الگوهای مدیریت شهری در جامعه های  توسعه یافته و در حال توسعه متفاوت است و هر کدام از این جامعه ها، با توجه به نوع حکومت سیاسی حاکم بر خود، مدلی از شیوه های مدیریت شهری را در دستور کار دارند.
ارتباط مدیریت شهری با برنامه ریزی شهری
وظیفه برنامه ریزی شهری، بررسی، تحلیل و ارائه برنامه های توسعه شهری است. در کشور ما برنامه ریزی شهری در قالب طرح های جامع و تفصیلی شهر ها منعکس می شود؛ که در این طرح ها تکلیف نحوه استفاده از زمین، شبکه معابر و ضوابط ساخت و ساز مشخص می شود.
در این دوره شما با انواع مدیریت های نام برده آشنا خواهید شد:

 •  مدیریت شهری متمرکز
 • مدیریت شهری غیرمتمرکز
 • مدیریت شهری یک پارچه
 • مدیریت شهری واحد
 • اقدامات و راهکارهای  مدیریت شهری
 • توزیع مجدد قدرت
 • ضرورت توانمند سازی شوراها و شهرداری ها
 • بسترسازی فرهنگی برای مدیران و کارکنان و سپس برای شهروندان
برگزاری دوره MBA مدیریت شهرسازی
مخاطبان دوره  مدیریت کسب و کار شهری و شهرسازی MBA

دوره مدیریت کسب و کار شهری و شهر سازی  به عنوان یکی از گرایش های دوره MBA  در سطح کارشناسی ارشد توسط موسسه آموزش عالی آزاد گسترش مدیریت تهران در جهت ارائه آموزش های مورد نیاز مدیران فعال در زمینه مدیریت شهری تدوین شده است.
مخاطبان این دوره علاقه مندان و مهندسین معماری،عمران و شهرسازی کارشناسان،کارشناسان ارشد و مدیران شهری و شهرسازی،اعضای شورای شهر و کارآفرین های مرتبط با امور شهری و شهرسازی  می باشند..

هدف  از دوره  مدیریت کسب و کار شهری و شهرسازی MBA:

هدف از تشکیل دوره آموزشی مدیریت کسب و کار شهری و شهر سازی آموزش ، شناخت و آگاهی منابع  انسانی متخصص شرکت ها و سازمانهای دولتی و خصوصی است.افرادی  که در زمینه های مربوط به مدیریت کسب و کار شهری و شهر سازی بتوانند در جهت فراهم نمودن  نیازهای امروز و فردای مدیریت  شهری در جامعه فعالیت کنند.مجهز کردن مدیرهای شهری به بصیرت خلاق، جامع نگر و چند تخصصی است تا در حل مسایل بومی ( به ویژه معضلات شهرها که در شرایطی خاص از جامعه در حال گذار و شهری شدن شتابان قرار گرفته اند) توانمندی خود را بکار می گیرند. موسسه آموزش عالی آزاد مدیریت تهران، با همکاری اساتید وگروهی از کارشناسان مجرب دوره مدیریت کسب و کار شهری و شهر سازی طی یک دوره آموزش مجازی پس از بررسی محصولات جدید و مطابقت آن با نیاز بازار و آگاهی نیازهای واقعی مشتریان، اقدام بهطراحی پکیج دوره آموزشی مدیریت کسب و کار شهری و شهر سازی کرده است تا علاقه مندان در این حوزه بتوانند مدرک با تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری دریافت کنند.

سرفصل دوره مدیریت کسب و کار شهری و شهرسازی MBA

این دوره شامل دروس زیر می باشد:

 • مدیریت منابع انسانی ویژه mba :
 • تئوری مدیریت و منابع انسانی 
 • تکامل و اهداف مدیریت منابع انسانی
 • وظایف مدیریت منابع انسانی
 • سیستم های اطلاعات مدیریت
 • برنامه‌ریزی استراتژیک
 • ارزیابی و مدیریت عملکرد     
 • تاثیر فناوری اطلاعات برمدیریت منابع انسانی      
 • سطوح و الگوهای شایستگی 
 •   قسمت تخصصی
 • عوامل مؤثر بر انتخاب روش های کارمندیابی  
 • آموزش و توسعه نیروی انسانی    
 • طراحی برنامه های آموزشی    
 • تعیین اهداف آموزشی    
 • ارزیابی عملکرد کارکنان    
 • مزایای ارزیابی کارکنان    
 • کاربردهای ارزیابی عملکرد    
 • روش های ارزیابی کارکنان   
 • آشنایی با مفاهیم مدیریت      
 • تاریخچه مدیریت شهری در ایران    
 • تاریخچه مدیریت شهری  UMP  در آسیا   
 • تاریخچه طرح های شهری ایران   
 • مدیریت شهری تا آغاز مشروطیت   
 • مدیریت شهری در دوران اسلامی 
 • مدیریت شهری در جهان معاصر    
 • سیر مدیریت شهری در ایران    
 • مبانی سازمان و مدیریت   
 • مفهوم کار در مدیریت شهری    
 • مدیریت شهری یا مدیریت پروژه  
 • اهداف مدیریت شهری    
 • وظایف مدیرشهری    
 • مدیریت پس از پیروزی انقلاب اسلامی    
 • چالش های و ضرورت های مدیریت جامع شهری   
 • برنامه ریزی مدیریت شهری 
 • اصول مدیریت شهری  
 • برنامه ریزی شهری  
 • طرح ریزی شهری   
 • جایگاه مدیریت کیفیت در مدیریت شهری  
 • الگوهای مدیریت شهری   
 • ارتباط مدیریت شهری با برنامه ریزی شهری  
 • شهرداری و نقش آن در مدیریت شهری   
 • شهردارو وظایف آن   
 • وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر  
 • مفاهیم مدیریت شهری در حوزه های مختلف  
 • ارتباطات بودجه ای   
 • اهداف کلان مدیریت شهری  
 • موئلفه های مفهوم مدیریت شهری    
 • ویژگی های مدیریت مجموعه های شهری   
 • الگوی بنیادین مدیریت مجموعه شهری    
 • تجارب جهانی مجموعه مدیریت شهری    
 • جغرافیای شهرها   
 • مدیریت شهری متمرکز    
 • مدیریت شهری غیرمتمرکز   
 • مدیریت شهری یک پارچه   
 • مدیریت شهری واحد          
 • عناصر مؤثر در مدیریت شهری
 • نقش مدیریت شهری در توسعه فرهنگ شهر نشینی  
 • نقش شهرداری در رونق اقتصادی شهری   
 • انواع کاربری های شهری    
 • حقوق شهری و قوانین شهرسازی    
 • قوانین شهرسازی   
 • مشروعیت مدیریت شهری  
 • نظام مدیریت مجموعه های شهری    
 • سرانه های شهری    
 • حقوق شهری و قوانین شهرسازی   
 • مدیریت محیط زیست شهری  
 • راهبردهای مدیریت شهری    
 • اصول بنیادین طراحی نظام مدیریت مجموعه شهری    
 • ویژگی ها و مسائل اصلی مجموعه شهری   
 • نگرش و رویکردهای بنیادین طراحی سیستم   
 • روندها و گرایشات غالب در مباحث شهری   
 • ضرورت های طراحی ویژه مدیریت مجموعه شهری   
 • مفاهیم توسعه و توسعه پایدار شهری   
 • سه مدل سازماندهی شهر    
 • ترفندهای محوطه سازی در طراحی فضای سبز    
 • سازمان شهردای ها و دهیاری های کشور
 • الزامات و تنگناهای مدیریت یکپارچه امور محلی    
 • روندها و گرایشات غالب در مباحث شهری    
 • بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد مجموعه مدیریت شهری    
 • رویکرد اجتماعی و فرهنگی به مدیریت شهری          
 • تعریف طراحی شهری   
 • مکان ها و ساختمان های drive-through    
 • هنگام طراحی کردن تسهیلات drive-through    
 • ملزومات کلی ایجاد مناظر طبیعی در مکانهای دارای تسهیلات drive-through          
 • دستور کار طراحان شهری    
 • عوامل اکولوژی مؤثر در طراحی شهری    
   

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید: ۰۲۱۸۸۸۹۸۲۱۰