به عملکرد شورای اسلامی شهر مشهد نمره قبولی می دهم/شهردار مشهد مورد حمایت شورای شهر است
به عملکرد شورای اسلامی شهر مشهد نمره قبولی می دهم/شهردار مشهد مورد حمایت شورای شهر است

دکتر محمد حاجیان شهری رئیس کمیسیون خدمات شهری، سلامت و محیط زیست شورای شهر مشهد در گفتگوی اختصاصی با آرمانشهر به سوالات این رسانه در مورد مسائل مختلف پاسخ گفت: 🔹حدود یک سال و نیم از شورای پنجم می گذرد شما چه نمره ای به مجموعه شورا می دهید؟ 🔸به نظر من اعضای شورای اسلامی […]

دکتر محمد حاجیان شهری رئیس کمیسیون خدمات شهری، سلامت و محیط زیست شورای شهر مشهد در گفتگوی اختصاصی با آرمانشهر به سوالات این رسانه در مورد مسائل مختلف پاسخ گفت:

🔹حدود یک سال و نیم از شورای پنجم می گذرد شما چه نمره ای به مجموعه شورا می دهید؟

🔸به نظر من اعضای شورای اسلامی پنجم شهر مشهد مرکب از افرادی متخصص در حوزه های مختلف مدیریت شهری هستند که اعتقاد به گفتمان اصلاح طلبی دارند اما به لحاظ عمل سیاسی خیلی پر رنگ نیستند و گروهی دیگر که سبقه فعالیت سیاسی طولانی در استان و پیشینه قوی حول محور جریان اصلاح طلبی دارند اما در حوزه مدیریت شهری نیز توانمند می باشند و در مجموعه با این ترکیب بنده به عملکرد شورای پنجم با توجه به محدودیت های قانونی و بودجه ای که شورا و شهرداری دارند نمره کیفی قابل قبول می دهم و امیدوارم با تغییر نگاه مدیریتی که در شهرداری مشهد اتفاق افتاده است این جایگاه با ارائه خدمات بیشتری به شهروندان مشهدی روز به روز ارتقاء یابد.

🔹 به نظر شما مهم ترین مشکل و چالش های پیش روی شهرداری مشهد چیست؟
🔸 پاسخ به این سوال از جنبه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و مدیریت شهری متفاوت است اما از نگاه مدیریت شهری مهمترین مشکلات را می توان در
۱. حاشیه نشینی
۲.کمبود منابع مالی
۳.ناهماهنگی بین دستگاه های اجرایی در تصمیم سازی ها و وجود بخشی نگری در حل مشکلات شهر
۴.کمبود منابع آبی
۵. آلودگی هوا

🔹 آب به عنوان یک عنصر حیاتی در کشور دچار بحران شده است،عملکرد شهرداری مشهد را در جهت کاهش و مدیریت مصرف آب چگونه ارزیابی می کنید ؟

🔸شهرداری مشهد از سال ۱۳۹۰ سعی در بهینه سازی و مدیریت مصرف آب در مصارف آبی خود داشته است از جمله این اقدامات:
👈 استفاده از سیستم های مکانیزه آبیاری

👈کاهش مصرف آب شرب در فضای سبز

👈اجرای پروژه های جدا سازی آب شرب از آب خام

👈احداث تصفیه خانه های محلی در سطح شهر

اما موفقیت های زیادی به دست نیامده است که در این زمینه بحث زیادی وجود دارد که در این مقوله نمی گنجد.

🔹 در مورد سخنان اخیر شهردار محترم مشهد نظرتان چیست؟ و آیا از ایشان حمایت می کنید؟

🔸 به نظر من ورود شهرداری از ابتدا به این مناقشه اشتباه بوده است اما مواضع کلی شهردار محترم برای برون رفت از این مناقشه و ارایه پیشنهاد گفتگو با تمامی ذینفعان شهری عمل نیکویی است.

انتخاب شهردار محترم دکتر کلایی در یک فرایند قانونی توسط شورا انجام شد و ایشان با رای اکثریت نسبی اعضا انتخاب شدند بنابراین شهردار محترم مورد حمایت تمامی اعضای شورا مادامی که در چهارچوب قانون حرکت کنند بالتبع هستند.

  • منبع خبر : آرمانشهر