یک عضو شورای شهر،باید چه چیز بداند؟
یک عضو شورای شهر،باید چه چیز بداند؟
"پیتر دراکر" ، نظریه پرداز و دانشمند برجسته مدیریت ، در جایی میگوید "بسیاری از آنچه که ما آن را مدیریت می نامیم ، چیزهایی است که کار را برای مردم دشوار تر میکند"

مهارت‌های مورد نیاز مدیران را می‌توان به صورت فنی، انسانی و ادراکی طبقه‌بندی کرد. مهارت به توانایی‌های قابل پرورش شخص اطلاق می شود که در عملکرد وظائف او منعکس شده و باعث “کارآمدی” بیشتر شخص می گردد .

اصولا “مهارت فنی” یعنی دانایی و توانایی در انجام دادن وظایف خاص که لازمه آن ورزیدگی در کاربرد فنون و ابزار ویژه و شایستگی عملی در رفتار و فعالیت است.  “مهارت انسانی”  یعنی داشتن توانایی و قدرت تشخیص در زمینه ایجاد محیط تفاهم و همکاری و انجام دادن کار به وسیله دیگران و ایجاد اثر بر عملکرد دیگران و نهایتا “مهارت ادراکی”یعنی توانایی درک پیچیدگی‌های کل سازمان و تصور همه عناصر و اجزای تشکیل‌دهنده کار و فعالیت سازمانی به صورت یک کل واحد (سیستم)

❇️ گرچه یک *عضو شورای اسلامی شهر” ، با توجه به نقش ها و وظابفی که در قانون برای او پیش بینی شده است ، بیشتر می بایست به “مهارت های ادراکی” تسلط داشته باشد ولی اشاره به برخی از مفاهیم و “مهارت های فنی”، که این فرد، باید به آن تسلط کافی داشته باشد ، در اینجا خالی از لطف نیست :

یک عضو شورای شهر باید:

🔸مفاهیمی چون “توسعه پایدار،راهبرد ،استراتژی ،CDS ، برنامه ریزی شهری ، سندچشم انداز، برنامه استراتژیک، فرصت و تهدید ” را خوب بداند

🔹 بتواند تبیین خوبی از مفاهیم حکمروایی شهری ، حکومت محلی،معماری سازمانی ، ساختار سازمانی و انواع آن و نیز شرح وظایف شهرداریها و شرح دقیقی از قوانین شورا ها و شهردایها و واژه گان و اصطلاحات حقوقی داشته باشد

🔹تسلط نسبی بر واژگانی نظیر طرح جامع ، طرح هادی ، طرح تفصیلی، حریم شهری، محدوده قانونی، کاربری ، قوانین مالکیت ، و ساز و کارهای ارتباط هر یک از این واژه ها داشته باشد

🔹شناخت  و تسلط بر آمار و اطلاعات مفید در مدیریت شهری ، اطلاعات جمعیت شناختی شهر، سرانه های توسعه و عمران شهر و برنامه ریزی برای توسعه و بهبود هر یک از سرانه های سرانه فضاهای اداری، مسکونی، تجاری، تفریحی، ورزشی، گردشگری، خدماتی، فرهنگی و آموزشی ، مذهبی ،فضای سبز  وغیره داشته باشد

🔹آشنایی با مفاهیمی چون اقتصاد شهری ، سرمایه‌گذاری و روشهای آن ، مزیت رقابتی، کار آفرینی و ایجاد ارزش افزوده ،درآمدهای پایدار شهری  و نقش هر کدام در مدیریت منابع مالی شهرداریها داشته باشد

🔸آشنایی با مفاهیم برنامه ، بودجه،بودجه ریزی عملیاتی،اصلاح، متمم وتفریغ بودجه ،تامین اعتبار، تخصیص اعتبار، توزیع اعتبار داشته باشد

🔹آشنایی با امور پیمان،مزایده ، مناقصه ، ترک تشریفات ، انواع قراردادها ، متره و برآورد ،صورت وضعیت ،تحویل موقت و قطعی و… داشته باشد

🔸آشنایی با “پروانه ساختمان ،تمدید و  اصلاح آن ، پایان کار ، مفاصا حساب،تراکم ، تغییر کاربری ، تخلفات ساختمانی ،کمیسیون ماده ۱۰۰ ” داشته باشد

🔹آشنایی با مفاهیمی چون ، فرهنگ ، زندگی اجتماعی ،شهروند ، حقوق و وظایف شهروندی ،آموزش شهروندی،مشارکت شهروندان، اعتبار، اعتماد و….. داشته باشد.

🔹شناخت هنر و هنرمندان ،آگاهی از نیازهای آنان و اهمیت هنر در مدیریت شهری و لزوم ورود شهرداری به عنوان دولت محلی در به کار گیری از هنر و مفاهیم آن در موضوعات و بسترهای مختلف زندگی اجتماعی شهرنشینی از ضروریات است

🔹آطلاع از وضعیت بهداشت و محیط شهری، مصادیق آلودگی فضا و کالبد شهری ،مدیریت بحران و  پدافند غیرعامل داشته باشد

🔸تسلط بر موضوع “ترافیک و حمل و نقل شهری و آشنایی به مفاهیم  برنامه ریزی حمل و نقل شهری مدل‌های تولید و توزیع سفر  و تکنیک های روان سازی و بهسازی ناوگان حمل و نقل شهری ” داشته باشد

🔸شناخت واژگانی چون” بافت تاریخی و بافت فرسوده و دانستن تفاوت‌های این دو ، سیاستهای بازآفرینی شهری و مصوبات دولت در این زمینه را اطلاع داشته باشد

🔹 مقوله مهم “ورزش ، نشاط و تندرستی و آگاهی از نقش تعیین کننده شهرداری ها در توسعه ورزش های همگانی و عمومی و سلامت شهروندی و ایجاد سرزندگی در بین شهروندان ” را بشناسد

🔸آشنایی با مفاهیم “دولت الکترونیک ،فضای مجازی ، شبکه‌های اجتماعی و  شناخت انواع رسانه و شناخت و اهمیت پایگاههای خبری در حکمروایی شهری ” داشته باشد

🔹برخورداری از تسلط ویژه در امور مرتبط با “میراث فرهنگی و گردشگری  و شناخت کاملی از داشته های ارزشمند تاریخی ، هویتی و میراث کهن منطقه فرهنگی کاشان  و اهتمام برای توسعه گردشگری برندسازی  و رویداد محوری در حوزه گردشگری ” داشته و نقش تعاملی و هماهنگ کننده با دستگاههای ذیربط داشته باشد.❇️ قرارگرفتن در جایگاه یک عضو فعال ،کارآمد و چابک شورای اسلامی شهر ، خیلی هم کار آسانی نیست و نیاز به کسب مهارت های تخصصی و اجرایی و مدیریتی ویژه ای دارد

✍️مرتضی والی زاده – دکترای مدیریت دولتی