کارگر امانتدار سازمان عون بن علی تجلیل شد
کارگر امانتدار سازمان عون بن علی تجلیل شد

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر، پاک دستی کارگر فضای سبز تفرجگاه عینالی گوشی موبایل گم‌شده را به صاحبش بازگرداند. به گزارش شهریار، زمانی که صمد دمیرچیلو کارگر فضای سبز تفرجگاه عینالی در حال فعالیت روزانه خود بود، گوشی موبایلی را روی زمین پیدا کرد و به دنبال صاحب آن گشتو در نهایت صاحب گوشی […]

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر،

پاک دستی کارگر فضای سبز تفرجگاه عینالی گوشی موبایل گم‌شده را به صاحبش بازگرداند.

به گزارش شهریار، زمانی که صمد دمیرچیلو کارگر فضای سبز تفرجگاه عینالی در حال فعالیت روزانه خود بود، گوشی موبایلی را روی زمین پیدا کرد و به دنبال صاحب آن گشت
و در نهایت صاحب گوشی گم‌شده با اعلام مشخصات، آن را در صحت و سلامت از دست کارگر پاک‌دست فضای سبز تفرجگاه عینالی دریافت کرد.

بر همین اساس مدیرعامل سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز طی مراسمی، ‌ از این کارگر نمونه و زحمت‌کش تقدیر و قدردانی کرد.