پایگاه خبری شهرداری و شورای اسلامی شهر کرج
پایگاه خبری شهرداری و شورای اسلامی شهر کرج

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر، جلسه پیگیری مطالبات معوق مرتبط با هزینه های بیمه تکمیلی پرسنل شهرداری کرج از شرکت بیمه معلم در مورخ ۱۴۰۱٫۱۲٫۰۲ با حضور رییس و کارشناسان اداره درمان و مدیریت و کارشناسان شرکت بیمه معلم استان البرز در اداره درمان بیمه و سلامت برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر،

جلسه پیگیری مطالبات معوق مرتبط با هزینه های بیمه تکمیلی پرسنل شهرداری کرج از شرکت بیمه معلم در مورخ ۱۴۰۱٫۱۲٫۰۲ با حضور رییس و کارشناسان اداره درمان و مدیریت و کارشناسان شرکت بیمه معلم استان البرز در اداره درمان بیمه و سلامت برگزار شد.