پایگاه خبری شهرداری و شورای اسلامی شهر کرج
پایگاه خبری شهرداری و شورای اسلامی شهر کرج

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر، گروه جهادی شهید حسینی شهرداری کرج در مناطق زلزله زده شهرستان خوی با حمایت های شهردار و فرمانده حوزه بسیج ادارات و کارمندی شهردار کرج حضور یافتند.

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر،

گروه جهادی شهید حسینی شهرداری کرج در مناطق زلزله زده شهرستان خوی با حمایت های شهردار و فرمانده حوزه بسیج ادارات و کارمندی شهردار کرج حضور یافتند.