پاکسازی و رفت و روب اساسی معابر سطح حوزه شهرداری منطقه ۲
پاکسازی و رفت و روب اساسی معابر سطح حوزه شهرداری منطقه ۲

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر، توسط شهرداری منطقه ۲ تبریز مسیر جاده ائل گلی و بلوار دکترحسابی از معابر اصلی سطح حوزه این منطقه مورد پاکسازی و رفت و روب اساسی قرار گرفت. به گزارش شهریار، عملیات اجرائی رفت و روب اساسی و پاکسازی کلی سطح حوزه از سوی شهرداری های نواحی سه گانه […]

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر،

توسط شهرداری منطقه ۲ تبریز مسیر جاده ائل گلی و بلوار دکترحسابی از معابر اصلی سطح حوزه این منطقه مورد پاکسازی و رفت و روب اساسی قرار گرفت.

به گزارش شهریار، عملیات اجرائی رفت و روب اساسی و پاکسازی کلی سطح حوزه از سوی شهرداری های نواحی سه گانه و معاونت خدمات شهری این منطقه، با تنظیف اساسی چندین مسیر اصلی به انجام رسید.

در این عملیات کل مسیر جاده ائل گلی از ابتدای آن از سوی راهنمائی تا میدان بزرگ ائل گلی مورد رفت و روب اساسی قرار گرفت.

ادامه این فعالیت همچنین در بلوار دکتر حسابی از ابتدای بلوار تا اتوبان شهیدکسائی عملیاتی شد.

همچنین تنظیف میدان رسالت و مسیر رجائی شهر هم توسط کارگران شهرداری منطقه اجرایی شده و همسو با این عملیات، رفت و روب اساسی معابر جاده باسمنج و مسیر شهرک یاغچیان و همچنین خیابان عطار نیشابوری و … هم به انجام رسیده و  امحای آگهی‌های تاریخ گذشته معابر مذکور هم عملیاتی شده است.