هیئت رئیسه شورای اسلامی شهرستان جویم انتخاب شدند
هیئت رئیسه شورای اسلامی شهرستان جویم انتخاب شدند
پانزدهم شهریوره ماه جلسه ای در سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان جویم برگزار شدو پس از تبادل نظر اعضای زیر به عنوان هیئت رئیسه شورای اسلامی شهرستان جویم معرفی شدند.

به گزارش آرمانشهر فارس، محمدتقی شجاع، خبرنگار گفت: پانزدهم شهریوره ماه جلسه ای در سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان جویم با حضور
مهندس اکبری نژاد فرماندار،بهادر رحمتی کارشناس فرمانداری و اعضای شورای اسلامی شهرستان برگزار شدو پس از تبادل نظر اعضای زیر به عنوان هیئت رئیسه شورای اسلامی شهرستان جویم معرفی شدند.
وی ادامه داد: این اعضا عبارتند از عبدالوهاب احراری (رئیس شورای شهرستان جویم)،وحید رستمی (نائب رئیس)،گودرز حدادی و علی عسکر شرفی
(منشی) ،ناصر رضایی سخنگو شورای اسلامی شهرستان و عسکر شرفی نیز به عنوان نماینده شورای اسلامی شهرستان در شورای اسلامی استان فارس انتخاب شدند.
شجاع تاکید کرد: جمیع اعضای هیات رئیسه با پنج رای کامل اعضا به عنوان رئیس،نائب رئیس، نماینده شورای شهرستان در استان که بیانگر وحدت و انسجام اولین دوره تشکیل شورای شهرستان جویم است، انتخاب و معرفی شدند.