طلسم اراک شکست و مرتضی سورانه رئیس شد
طلسم اراک شکست و مرتضی سورانه رئیس شد
انتخابات هیات رئیسه شورای پنجم شهر اراک پس از سه مرتبه تعویق برگزار گردید و مرتضی سورانه به جایگاه ریاست رسید.

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر: برای انتخابات ریاست شورای اسلامی شهر اراک در سال چهارم، مرتضی سورانه و محمدحسین فدایی اعلام آمادگی کردند که در نهایت مرتضی سورانه با هفت رای از ۱۱ رای ماخوذه به عنوان رئیس شورای شهر برای سال پایانی انتخاب شد.

به منظور انتخاب نایب رییس شورا، فرزانه رحمتی به عنوان تک نامزد اعلام آمادگی کرد که با کسب هفت رای از ۱۱ رای ماخوذه نایب رییس دوره چهارم شورای شهر پنجم شهر اراک شد. در حین انتخاب نایب رییس، علیرضا مرادی صحن را ترک کرد و چهار رای نیز سفید داده شد.

ایرج رضایی و محمدحسین فدایی برای جایگاه دبیری هیات رئیسه شورا اعلام کاندیداتوری کردند که رضایی با هفت رای از ۱۱ ماخوذه به عنوان دبیر انتخاب شد.

ایرج رضایی نیز به عنوان تنها نامزد، با کسب هفت رای از ۱۱ رای ماخوذه نیز به عنوان خزانه دار انتخاب شد و مرادی در زمان اخذ رای در صحن حضور نداشت و چهار رای نیز سفید اعلام شد.

برای جایگاه سخنگوی هیات رییسه سعید نادری اعلام آمادگی کرد که از ۱۱ رای ماخوذه هفت رای را کسب کرد و چهار رای نیز سفید اعلام شد.

نتایج انتخابات کمیسیون های شورا

در این راستا دکتر کاوه فلک افلاکی به جهت ریاست کمیسیون نظارت و پیگیری اعلام آمادگی کرد که هشت رای را کسب کرد و یک رای از ۹ آراء ماخوذه سفید اعلام شد.

در ادامه طوفان محمدی با هفت رای به عنوان رییس کمیسیون خدمات شهر، سلامت و محیط زیست، ایرج رضایی با هفت رای به عنوان رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی، سعید نادری با هفت رای به عنوان رییس کمیسیون فنی، عمران و ترافیک و فرزانه رحمتی با هفت رای به عنوان رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای شهر انتخاب شدند.

علیرضا مرادی و حامد آجرلو در جریان انتخابات روسای کمیسیون ها در صحن حضور نداشتند و انتخابات با ۹ رای ماخوذه و تنها با یک کاندیدا انجام گرفت.