لزوم اقدام جدی‌ مجموعه مدیریت شهری قائمشهر برای توسعه شهری
لزوم اقدام جدی‌ مجموعه مدیریت شهری قائمشهر برای توسعه شهری
عضو شورای شهر قائمشهر گفت: از شهردار و مجموعه مدیریت شهری انتظار داریم در راستای توسعه شهر گام‌ بردارند.

به گزارش آرمانشهر رضا خانی کوچکسرایی با اشاره به اینکه این همه هیاهو در مورد اعضای شورای قائمشهر تعجب برانگیز است و از رسانه ها انتظار می‌رود اگر موضوع خاصی را مشاهده کردند، با مردم در میان بگذارند، اظهار کرد: با رأی مردم وارد پارلمان شورای شهر شدیم و خدمتگذار آنها هستیم.

وی در سخنانی اظهار کرد: برای پیروزی در انتخابات شورا، نه به کسی پولی داده شد و نه وعده ای دادیم چرا که معتقدیم اگر چیزی رد وبدل شود باید همچون برده در  خدمت  خواسته های نامشروع برخی افراد باشیم.

این عضو شورای شهر قائمشهر، تصریح کرد: با توجه به اینکه شهردار قائمشهر، مدت زیادی از پذیرش مدیریت‌شان نمی‌گذارد، زمان دارد تا برنامه‌های خود را اجرایی کند و اعضای شورای شهر نیز در این راستاتعامل و همکاری خوبی دارند.

عضو شورای شهر قائمشهر خاطرنشان کرد: انتظار داریم شاهد انباشته شدن‌ مشکلات در آینده نباشیم چرا که متأسفانه در برخی از موضوعات شاهد اتخاذ تصمیمات خودسرانه هستیم.

وی در پایان گفت: از مجموعه مدیریت شهری به ویژه شهردار قائمشهر انتظار می‌رود بتوانند در مسیر پیشرفت شهر گام بردارند تا موجب رضایت شهروندان را فراهم کنند.