سرای مطالعه دولت آباد افتتاح شد
سرای مطالعه دولت آباد افتتاح شد

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر، سرای مطالعه دولت آباد با حضور رئیس کمیسیون فرهنگی،هنری، اجتماعی، ورزشی و جوانان شورای شهر و مشاور شهردار و رئیس سازمان فرهنگی ورزشی و اجتماعی شهرداری کرج افتتاح شد.

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر،

سرای مطالعه دولت آباد

سرای مطالعه دولت آباد با حضور رئیس کمیسیون فرهنگی،هنری، اجتماعی، ورزشی و جوانان شورای شهر و مشاور شهردار و رئیس سازمان فرهنگی ورزشی و اجتماعی شهرداری کرج افتتاح شد.