راه اندازی بوستان بانوان مهربانو در شیراز از نیازهای ضروری بانوان در منطقه ۱۱ است
راه اندازی بوستان بانوان مهربانو در شیراز از نیازهای ضروری بانوان در منطقه ۱۱ است
عضو و نماینده شورای اسلامی شهر شیراز در سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری شیراز گفت: ساخت و راه اندازی بوستان بانوان مهربانو یکی از نیازهای ضروری بانوان این بخش از کلانشهر شیراز است و شایسته است که هر چه زودتر به بهره برداری برسد.

به گزارش آرمانشهر فارس، افسانه خواست خدایی، عضو و نماینده شورای اسلامی شهر شیراز در سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری شیراز در بازدید از بوستان بانوان مهربانو گفت: ساخت و راه اندازی این بوستان یکی از نیازهای ضروری بانوان این بخش از کلانشهر شیراز است و شایسته است که هر چه زودتر به بهره برداری برسد.
وی با اشاره به کمبود فضای تفریحی و ورزشی ویژه بانوان در شیراز افزود: از آنجا که نقش بانوان در پایداری کانون خانواده و تربیت درست فرزندان بر هیچ کس پوشیده نیست، توجه به ورزش و تفریح و برنامه ریزی برای اوقات فراغت آنها نیز باید در دستور کار مسئولین قرار گیرد.
در این بازدید علی فراشائیان، شهردار منطقه یازده توضیحاتی در خصوص عملیات عمرانی و کاربری بوستان بانوان مهربانو ارائه کرد و گفت: بر میزان اهمیت موضوع خانه و خانواده و لزوم توجه ویژه به بانوان و تامین امکانات لازم برای آنها در بخش های فرهنگی و ورزشی آگاهیم و در این زمینه از هیچ کوششی در چارچوب مصوبات قانونی فروگذار نخواهیم کرد.

 

  • نویسنده : مریم شمالیان