دیوارنگاری یا گرافیتی
دیوارنگاری یا گرافیتی

به تصویر کردن نقش‌ها، اشکال، حرف‌ها، نشانه‌ها، نمادها، الگوها وکلمه‌ها بر روی دیوارها یاهر مکان عمومی که بتوان از آن به عنوان مکانی برای نوشتن، نقاشی، کنده‌کاری وخط‌کشی کردن استفاده کرد، گفته می‌شود دیوارنگاشته‌ها، هرگونه علامت‌گذاری‌ای به حساب می‌آیند که می‌توانند در شکل‌های نوشتن ساده حرف‌ها تا نقاشی‌های استادانه ظاهر شوند. دیوار نوشته‌ها از دوران […]

به تصویر کردن نقش‌ها، اشکال، حرف‌ها، نشانه‌ها، نمادها، الگوها وکلمه‌ها بر روی دیوارها یاهر مکان عمومی که بتوان از آن به عنوان مکانی برای نوشتن، نقاشی، کنده‌کاری وخط‌کشی کردن استفاده کرد، گفته می‌شود دیوارنگاشته‌ها، هرگونه علامت‌گذاری‌ای به حساب می‌آیند که می‌توانند در شکل‌های نوشتن ساده حرف‌ها تا نقاشی‌های استادانه ظاهر شوند. دیوار نوشته‌ها از دوران باستان به عنوان مثال یونان باستان، امپراطوری‌های روم، چین و ایران وجود داشته‌اند. دیوارنگاری را می‌توان در طبقه‌بندی مدرن، به مثابهٔ هنرعمومی تعبیر کرد.

اگر کمی به پیرامون خود نگاه کنید، می بینید که دنیا مملو از بوم های نقاشی خالی است که می توان با طرح های زیبا آنها را رنگی کرد. تمامی دیوارهای سفید و خالی که در گوشه و کنار شهر شاهد آنها هستیم را می توان به آثار هنری زیبا بدل نمود.

این دقیقا کاری است که هنرمندان فعال در زمینه نقاشی دیواری در سطح شهر انجام میدهند.آنهاسطوح عمودی بی استفاده رابه عنوان زمینه کارخود برگزیده و با ظرافت به ترسیم شکل های زیبا روی آنها می پردازند.
📸دیوارنگاری #چهارراه_ولیعصر

آرمانشهر ،

پایگاه خبری آرمانشهر