حکم شهردار کرج توسط وزیر کشور  امضا شد
حکم شهردار کرج توسط وزیر کشور  امضا شد
با صدور حکمی از سوی وزیر کشور، مصطفی سعیدی سیرائی شهردار کرج شد

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر مصطفی سعیدی سیرائی هفتم شهریورماه سال جاری از سوی شورای شهر کرج و با کسب هشت رأی موافق به‌عنوان شهردار کرج انتخاب و معرفی شده بود.