حماسه ملی ۲۲ بهمن در کرج خوش درخشید
حماسه ملی ۲۲ بهمن در کرج خوش درخشید

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر، حماسه حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن به این واقعه تاریخی جلوه ای ویژه بخشید.

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر،

حماسه حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن به این واقعه تاریخی جلوه ای ویژه بخشید.