تعویض و نصب تجهیزات ترافیکی در خیابان شفاعیه
تعویض و نصب تجهیزات ترافیکی در خیابان شفاعیه

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر، به منظور کاهش بار ترافیکی خیابان شفائیه، معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری منطقه ۸ اقدام به نصب سیلندرهای ترافیکی در خیابان شفائیه کرد. به گزارش شهریار، این اقدام با توجه به حساسیت‌های ترافیکی خیابان شفائیه و به جهت جلوگیری از پارک خودروها در حاشیه این خیابان، توسط معاونت حمل […]

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر،

به منظور کاهش بار ترافیکی خیابان شفائیه، معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری منطقه ۸ اقدام به نصب سیلندرهای ترافیکی در خیابان شفائیه کرد.

به گزارش شهریار، این اقدام با توجه به حساسیت‌های ترافیکی خیابان شفائیه و به جهت جلوگیری از پارک خودروها در حاشیه این خیابان، توسط معاونت حمل و نقل وترافیک شهرداری منطقه ۸ اجرا شد.

رویکرد ترافیکی شهرداری منطقه ۸، ارتقای تجهیزات زمینه‌ساز ایمنی و روان‌سازی ترافیک است که در این راستا، کارشناسان حمل و نقل و ترافیک، با بررسی‌های میدانی و نیازسنجی، استانداردسازی و ایمن سازی معابر را در دستور کار خود قرار داده و نصب تجهیزات ترافیکی جدید در چند مسیر پر تردد از جمله خیابان شفائیه انجام پذیرفته است.