بندهای غیرقانونی از قراردادهای شهرداری حذف شود
بندهای غیرقانونی از قراردادهای شهرداری حذف شود

رئیس کمیسیون حقوقی و شکایات مردمی شورای اسلامی شهر همدان بر حذف بندهای غیر قانونی از قرارداد های شهرداری تاکید کرد. 🔹 مریم روانبخش در گفتگو با همدان پیام در این باره توضیح داد: در راستای سیاست شفاف سازی که در دستور کار کمیسیون حقوقی و‌شکایت های مردمی شورای شهر همدان قرار دارد باید اعلام […]

رئیس کمیسیون حقوقی و شکایات مردمی شورای اسلامی شهر همدان بر حذف بندهای غیر قانونی از قرارداد های شهرداری تاکید کرد.

🔹 مریم روانبخش در گفتگو با همدان پیام در این باره توضیح داد: در راستای سیاست شفاف سازی که در دستور کار کمیسیون حقوقی و‌شکایت های مردمی شورای شهر همدان قرار دارد باید اعلام کنم که علیرغم اخطارهای مکرر به شهردار همدان همچنان در قراردادهای تنظیمی بین شهرداری با شهروندان گرامی بندها و شروط اجحاف آمیزی وجود دارد که خلاف حقوق شهروندی در نظام اداری می باشد.

🔹 وی ادامه داد: این روند باعث عقد قراردادهای یکطرفه و نتیجتا تضییع حقوق شهروندان می گردد.

بنابراین شهرداری همدان موظف است در اسرع وقت نسبت به حذف شروط و‌ بندهای غیر قانونی و غیر عادلانه اقدام و‌گزارش آن را به کمیسیون حقوقی و شکایت های مردمی شورای اسلامی شهر همدان اعلام نماید.