برف روبی و محلول پاشی شبانه معابر شرق تبریز توسط عوامل منطقه ۵
برف روبی و محلول پاشی شبانه معابر شرق تبریز توسط عوامل منطقه ۵

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر، همزمان با آغاز بارش برف، عوامل خدمات شهری منطقه ۵ از شب گذشته فعالیت خود را برای برف روبی و محلول پاشی معابر شرق تبریز آغاز کردند. بر اساس این گزارش، چهار دستگاه برف روب، یک دستگاه لودر، یک دستگاه گریدر، سه دستگاه تراکتور و دو دستگاه مینی تراکتور […]

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر،

همزمان با آغاز بارش برف، عوامل خدمات شهری منطقه ۵ از شب گذشته فعالیت خود را برای برف روبی و محلول پاشی معابر شرق تبریز آغاز کردند.

بر اساس این گزارش، چهار دستگاه برف روب، یک دستگاه لودر، یک دستگاه گریدر، سه دستگاه تراکتور و دو دستگاه مینی تراکتور ماشین آلات منطقه ۵ عملیات برف روبی و محلول پاشی معابر را بر عهده داشتند.

همچنین سه دستگاه تراکتور(هر ناحیه یک دستگاه)، شش دستگاه گریدر و چهار دستگاه محلول پاش توسط بخش خصوصی توسط شهرداری منطقه ۵ به کار گرفته شده است.