بررسی پروژه های سرمایه گذاری شهرداری منطقه یازده شیراز
بررسی پروژه های سرمایه گذاری شهرداری منطقه یازده شیراز
پروژه های سرمایه گذاری شهرداری منطقه یازده شیراز در نشست حمیدرضا اسماعیلی، رئیس سازمان سرمایه گذاری شهرداری شیراز با شهردار، معاونین و مسئولین این منطقه بررسی شد.

پروژه های سرمایه گذاری شهرداری منطقه یازده شیراز در نشست حمیدرضا اسماعیلی، رئیس سازمان سرمایه گذاری شهرداری شیراز با شهردار، معاونین و مسئولین این منطقه بررسی شد.

در این جلسه با حضور حمیدرضا اسماعیلی، رئیس سازمان سرمایه گذاری شهرداری شیراز وضعیت پروژه های سرمایه گذاری شهرداری منطقه یازده مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

رئیس سازمان سرمایه گذاری شهرداری شیراز در این جلسه گفت: جذب سرمایه گذار در انجام پروژه های عمرانی، فرهنگی و اجتماعی شهرداری علاوه بر آنکه افزایش توان این دستگاه را بدنبال دارد یکی از عوامل رشد همه جانبه شهر و رسیدن به توسعه پایدار به حساب می آید.

حمید رضا اسماعیلی افزود: ایجاد زیرساخت های لازم برای حضور سرمایه گذاران در پروژه های منطقه یازده و افزایش تعاملات میان دستگاه های شهری موجب بهره گیری بهینه از توان و پتانسیل سرمایه گذاران می شود.

رئیس سازمان سرمایه گذاری شهرداری شیراز با مطلوب توصیف کردن پروژه‌های در حال ساخت شهرداری منطقه یازده، گفت: کار‌های بزرگی در سطح منطقه در حال انجام است و برای به بار نشستن این پروژه ها، فعالین حوزه سرمایه گذاری نهایت تلاش خود را در راستای جذب سرمایه و سرمایه گذار بکار خواهند بست.

شهرام سبزیان فرد شهردار منطقه یازده شهرداری شیراز نیز ضمن سودمند خواندن نشست های این چنینی گفت: توان بخشیدن به کارهای سرمایه گذاری بهترین راهکار برای ایجاد درآمد های پایدار شهری است و با ایجاد بستر های مناسب برای مشارکت سرمایه گذاران، موجبات اجرای پروژه های شهری از طریق بخش خصوصی که منجر به رونق اقتصادی شهر و ایجاد اشتغال شود، فراهم خواهد شد.

وی ادامه داد: با همکاری سرمایه گذاران و شهرداری، در آینده نزدیک پروژه های خوبی در سطح منطقه به بهره برداری برسد و موجبات رفاه و آسایش روزافزون شهروندان فراهم شود.

  • نویسنده : مریم شمالیان