الزام شهرداری تهران به تخصیص اعتبارات متمرکز برای مشارکت و اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری
الزام شهرداری تهران به تخصیص اعتبارات متمرکز برای مشارکت و اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر، به گزارش خبرنگار شهر، محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در یکصد و سی و یکمین جلسه شورا در جریان بررسی تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری تهران، گفت: بر این اساس شهرداری تهران موظف است به منظور جلوگیری از تکرار و موازی […]

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر،

به گزارش خبرنگار شهر، محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در یکصد و سی و یکمین جلسه شورا در جریان بررسی تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری تهران، گفت: بر این اساس شهرداری تهران موظف است به منظور جلوگیری از تکرار و موازی کاری در انجام پژوهش ها، مناطق۲۲گانه، معاونت های تخصصی، سازمانها و شرکت های تابعه و وابسته را مکلف به ثبت اطلاعات پروژه ها و طرحهای پژوهشی در سامانه پژوهشیار و قائم مقامان ذیحساب بر رعایت این امر نظارت کنند.

وی افزود: مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران موظف است فهرست مطالعات و پژوهش های مورد نیاز سالیانه کلیه واحدها را بر اساس سامانه پژوهشیار احصا و تجمیع کرده و تا پایان اردیبهشت ماه به شورای اسلامی شهر تهران ارائه کند؛ کمیسیون های تخصصی شورای اسلامی شهر تهران باید ظرف مدت ۱۵ روز نظر خود را نسبت به فهرست مذکور اعلام کنند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران به تبصره نوزدهم اشاره کرد و افزود: این تبصره به فرصت های سرمایه گذاری و مشارکت پرداخته که بر اساس آن به شهرداری تهران اجازه داده می شود به منظور جلب مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی، با رعایت ماده ۲۸ آیین نامه مالی شهرداری‌ ها در زمان ابلاغ بودجه، ۱۰ درصد از ردیف های اعتباری تملک دارایی های سرمایه ای(به جز ردیف های صد درصد تخصیص) یافته بر اساس تبصره های بودجه و پروژه های مستمر مناطق۲۲گانه و مأموریت حمل و نقل و ترافیک را کسر و در ردیف متمرکز تحت عنوان اعتبارات متمرکز اجرای پروژه های مشارکت و سرمایه گذاری منظور کند تا به عنوان آورده شهرداری در پروژه های سرمایه گذاری غیرخودگردان تلقی شود.

گفتنی است این دو تبصره با حداکثر آراء موافق به تصویب رسید.

انتهای پیام/