اعضای شورای شهر دیواندره در استان کردستان هفت روز از حقوق خود را به سیل زدگان لرستان اختصاص دادند
اعضای شورای شهر دیواندره در استان کردستان هفت روز از حقوق خود را به سیل زدگان لرستان اختصاص دادند

از آغاز بحران ها زلزله کرمانشاه و جاری شدن سیل در استان های مختلف تاکنون، شورای شهر دیواندره بی وقفه و با یک نیروی مضاعف اقدام به اطلاع رسانی و جمع آوری کمک با همکاری موسسات خیریه نموده و سعی خود را بر آن داشته است که بتواند به عنوان یکی از بازوهای مدیریت بحران […]

از آغاز بحران ها زلزله کرمانشاه و جاری شدن سیل در استان های مختلف تاکنون، شورای شهر دیواندره بی وقفه و با یک نیروی مضاعف اقدام به اطلاع رسانی و جمع آوری کمک با همکاری موسسات خیریه نموده و سعی خود را بر آن داشته است که بتواند به عنوان یکی از بازوهای مدیریت بحران وظیفه ذاتی خود را انجام دهد.

لذا اعضای شورای شهر دیواندره هم ضمن اعلام همبستگی و همدری صادقانه و صمیمانه خود با سیل زدگان در همه نقاط کشور خصوصا در استان لرستان، یک هفته از حقوق خود را برای کمک به این هموطنان اختصاص دادند.