اجرای مصوبات سفر رئیس جمهور دروازه‌های اقتصادی را به روی استان باز می‌کند
اجرای مصوبات سفر رئیس جمهور دروازه‌های اقتصادی را به روی استان باز می‌کند
رئیس شورای اسلامی استان چهارمحال و بختیاری گفت: با اجرای مصوبات سفر ریاست جمهوری بخش زیادی از مشکلات مردم مرتفع و دروازه‌های اقتصادی به روی مردم گشاده می‌شود.

سیاوش سلیمانی در گفت وگو با آرمانشهر با اشاره به شعار سال جاری اظهارداشت: امیدواریم با وحدت و انسجام کمک کنیم در راستای پیشرفت کشورمان، این شعار محقق گردد.

وی با اشاره به لزوم انجام وظایف قانونی شوراهای اسلامی شهرها و روستاها افزود: به منظور جلوگیری از تخلفات احتمالی باید قانون را ملاک قرار دهید و در چارچوب قانون تصمیم‌گیری نمائید تا مشکلی پیش نیاید.

رئیس شورای اسلامی استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه شوراها در زمینه پیگیری مطالبات و اجرای آن سنگ تمام می‌گذارند، بیان کرد: در سفر ریاست جمهوری با عنایت به پیگیری جامعه شورایی استان و مسئولین، برای شهرستان فارسان مقرر گردید جهت تکمیل پروژه‌های نیمه تمام ازجمله چهارخطه تنگ پردنجان- جونقان، کشتارگاه جونقان، سد باباحیدر، فاضلاب باباحیدر، چهارخطه شهرکرد- فارسان-کوهرنگ و محور شهرکرد- فارسان- خوزستان و همچنین تونل فارسان دشتک، تونل چری و گردنه حونی اعتبار لازم اختصاص یابد که با اجرای این مصوبات بخش زیادی از مشکلات مردم کم خواهد شد و دروازه‌های اقتصادی به روی مردم گشاده می‌شود.

سلیمانی یادآور شد: از مطالبات و خواسته‌های شوراهای اسلامی روستا و شهر تمام قد پشتیبانی می‌شود و در صورت درخواست جلسات رفع معضلات هر منطقه با مدیر مربوطه برگزار تا معضل مرتفع شود.

وی گفت: به منظور محقق شدن اهداف شوراها در زمینه توسعه شهری و روستایی و افزایش کارایی و کارآمدی و اثربخشی نهاد مردمی شوراها، آگاهی و عمل به وظایف و اختیارات قانونی ضروری است، بر همین اساس هر شخصی به شورای شهر یا روستا ورود پیدا می‌کند باید به قانون تمکین نماید چراکه دور زدن و عبور از قانون باعث بحران می‌شود.

رئیس شورای اسلامی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: شورای اسلامی شهرها نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها را تشدید کنند تا حادثه متروپل تکرار نشود.

  • نویسنده : آرمانشهر چهارمحال و بختیاری/سما عسگری